WALMU – for aktivisering og oppfølging av arbeidsledige jobbsøkere

Programmet følger EUs personvernforordning, GDPR >>

Oversiktlig programvare til bruk ved sysselsettingstiltak

 

 

Walmu er utviklet i nært samarbeid med det offentlige. Det er tatt spesielt hensyn til de praktiske behovene og de spesifikke kravene til offentlig ansatte, organisasjonsledelse og tilknyttede tredjeparter.

Walmu er en gjennomprøvd SaaS-løsning som gradvis skaper endring i det offentlige sysselsettingsarbeidet i Finland

Walmu er en komplett løsning som gjør informasjonen tilgjengelig og som viser ferske data fra kommunens sysselsettingstiltak på daglig basis

Walmu er en SaaS-løsning som åpner for at kommunen kan følge med på og styre sysselsettingstiltakene på alle nivåer av organisasjonen

Systemet er utviklet med rom for flerleverandørmodeller, der de offentlige tjenestene leveres av ulike offentlige og private tjenesteleverandører

Walmu er tilpasset EUs nye personvernforordning, GDPR

Walmu kan integreres fleksibelt med andre datasystemer (f.eks. NAV, arbeidstreningssenter osv.)

Walmu er det eneste dataprogrammet som gir daglig oversikt over sysselsettingssituasjonen i kommunen

Walmu brukes allerede av en rekke kommuner, organisasjoner samt offentlige og private tjenesteleverandører

MÅLSETTINGER
Oppfølging av personlige målsettinger, utfyllende rapporter som gir et klart bilde av situasjonen.
OPPFØLGING
Daglig oppfølging av måloppnåelse og klare data for når målene er nådd 
RESULTAT
Tydelig beskrivelse av brukerens fremgang og hva som er neste skritt. Gjør det mulig å planlegge neste skritt for brukerne på individuell basis.
PRODUKTIVITET
Systemet definerer klare rammer for tjenesteleverandørenes ansvar og krav til at aktivitetstiltakene skal gi resultater

Oppfølging

 

i sanntid forenkler sysselsettingsarbeidet.

Plattformen er utviklet med tanke på personlig oppfølging av unge, arbeidsledige jobbsøkere.

Ved hjelp av plattformen kan viktige interessenter, støttenettverk og fagpersonell som hjelper unge jobbsøkere, følge direkte med på de enkelte jobbsøkernes personlige fremskritt i de ulike fasene. Dermed blir det enklere å gi unge jobbsøkere effektiv og sømløs oppfølging.

Plattformen gjør det også mulig å følge opp individuelle jobbsøkere etter at det innledende aktiviseringsprogrammet er gjennomført. 

Med Walmu er det mulig å integrere ulike partnere, som NAV, forsikringsselskaper og andre instanser og interessenter som inngår i samarbeidet.

Samarbeidspartnerne kan også følge brukernes fremskritt i sanntid.

Med Walmu er det mulig å integrere ulike partnere, som NAV, forsikringsselskaper og andre instanser og interessenter som inngår i samarbeidet.

Samarbeidspartnerne kan også følge brukernes fremskritt i sanntid.

WALMU FOR ULIKE BRUKERE


Personlig rådgivning

orebyggende ungdomsarbeid

Rehabiliteringsarbeid

Arbeidstrening

Støttet arbeid

Lærifisering

Arbeids- og aktivitetsprogrammer for mennesker med mentale funksjonsnedsettelser

Mental

rehabilitering

På bare ett minutt får du svar på følgende spørsmål ...

•Hvor mange rådgivningsdager er det i nettverket per måned?

•Hvordan presterte en spesifikk bruker i løpet av arbeidsdagen for tre måneder siden?

•Hvor mange kontrakter utløper om to måneder?

•Hva er de viktigste målsettingene for deltakerne i rådgivningsprogrammene?

•Hvilke tjenester ble etterspurt i løpet av rådgivningsperioden, og hvordan ble dette løst?

•Hvordan var nivået på deltakelse/fravær forrige måned?

•Hvor mange personer er nå med i praksisprogrammer, og hvor?

•Hvor mange timer med personlig rådgivning har en bruker hatt i løpet av aktiviseringsperioden?

ASK WALMU!

Hvis IKKE er

Walmu den

perfekte

løsningen for

å få

oversikten!

 

Kunder og referanser

 

 

logo-tyonvuoksi.jpglogo-oske.jpglogo-orimattila.jpglogo-laptuote.jpglogo-janakkala.jpglogo-forssa.jpg

Sivustomme käyttää evästeitä kävijätilastointiin ja verkkopalvelun tekniseen toimittamiseen.