Vihdoinkin kaikki osapuolet samassa järjestelmässä

Ratkaisu kaikille asiakasprosessin eri osapuolille

Työllistäminen on kokonaisvaltaista – kaikkia osapuolia tarvitaan

Hyödyt palveluiden organisoijalle

 • Nosta jatkosijoitettujen määrää selkeän järjestelmän avulla. Walmu järkeistää työllisyys-, nuorisotyö, kuntoutus-, ja maahanmuuttoprosesseja
 • Näet reaaliajassa mitä tapahtuu ja miten tavoitteiden kanssa edetään
 • Seuraa alueesi reaaliaikaista työllisyystilannetta
 • Näet yhdessä järjestelmässä kaikilta eri palveluntuottajilta saadut tiedot ja palasina ollut tieto saadaan nyt yhdistettyä samaan järjestelmään; TE-toimisto, kunta, työnhakija, työhönvalmentaja, sosiaalityöntekijä, ja muut palveluntarjoajat
 • Säästät aikaa kun tuotat raportit napin painalluksella
 • Integraatio Kanta-palveluun mahdollistaa nykypäivän standardien mukaisen IT-ratkaisun julkiselle sektorille
 • Kykyviisari itsearviointi-palvelu integroitu ohjelmaan
 • PARty ja PARent raportointi sisäänrakennettuna Walmuun

WALMUn avulla toimit tavoitteellisesti

 • Mahdollistaa paremmat tulokset tarjoten läpinäkyvän ja asiakkaan hallittavissa olevan järjestelmän. Tämä selkeyttää myös asiantuntija tai valmentajan työtä
 • Tavoitteet, välitavoitteet ja toimenpiteet määritellään yhdessä jolloin asiakkaat etenevät tavoitteellisesti omalla polullaan
 • Kommunikointi selkiytyy sillä Walmu helpottaa tuntuvasti valmentajan ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa
 • Työkalu, jonka avulla palveluntuottajaverkosto saa reaaliajassa tarvittavat tiedot asiakkaan työllistämiseen liittyvistä tukioikeuksista sekä muista palveluun liittyvistä huomioitavista seikoista

Kenelle kaikille Walmu sopii?

Walmu sopii loistavasti hyödynnettäväksi mm. seuraavien palvelumuotojen työllistämistehokkuuden todentamiseen:

 • Työvoimapalvelut
 • Työllistämistä edistävät palvelut
 • Kuntouttava työtoiminta
 • Maahanmuuttopalvelut
 • Vammaisten työ ja päivätoiminta
 • Etsivä nuorisotyö
 • Nuorten palvelut ja työpajatoiminta
 • Osaamisen tunnistaminen

Kokonaisvaltainen mutta käyttäjäystävällinen järjestelmä

Innovatiivinen SaaS-ratkaisu mukautuu tarpeidesi mukaan ja integroituu muihin järjestelmiin tietoturvallisesti. Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa ja järjestelmä on selkeä ja yksilöity.

SaaS = Software as a Service

Rakenna organisaatiosi mukainen järjestelmä

Walmu mahdollistaa tehokkaan tiedolla johtamisen organisaatiossasi. Monipuolisen ja kattavan raportoinnin voi yksilöidä juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin. Raportointimallit voidaan automatisoida niin, että raportit kilahtavat sähköpostiisi päivittäin sisältäen juuri ne tiedot, joita työssäsi tarvitset.
Organisaation mukainen järjestelmä

Tietoturva

Ohjelmisto noudattaa parhaita tietoturvakäytäntöjä. Tiedon suojaus on hajautettu, ja ohjelmisto on 100% GDPR:n mukainen. Järjestelmän palvelin sijaitsee Suomessa korkeimman turvaluokituksen palvelinsalissa. Järjestelmä varmuuskopioidaan päivittäin ja sille suoritettavat kontrollit on automatisoitu. Kaksiosainen kirjautumisvarmennus esim. tekstiviestillä.

Integraatiot

Järjestelmä voidaan integroida ja yhdistää joustavasti valtakunnallisiin tietojärjestelmiin, kuten Kanta-palveluun, tai organisaatiosi käyttämiin muihin järjestelmiin. Myös AD (Active Directory) sekä PARty ja PARent -integraatiot toteutuvat joustavasti.
Raportointi ja tiedolla johtaminen

Raportointi ja tiedolla johtaminen

Walmun avulla saadaan määrällistä ja laadullista dataa erilaisista asiakaskokonaisuuksista. Automatisoidut raportointipohjat tuovat valtavan kustannussäästön.

Case: Etelä-Pohjanmaan x Kuntayhtymän vuoden yhteenvetoraportti asiakkaista

  Ikäjaukauma kokonaisuudessaan

Ikäjakauma kokonaisuudessaanOnnistumiset jakson aikana Onnistumiset jakson aikana

Haasteet

    Haasteet jakson aikana


 

Jatkosijoittumiset organisaation ulkopuolelleJatkosijoittumiset organisaation ulkopuolelle

Raportoi ja johda tiedolla

Säästölaskuri

Arvioi Walmun tehokkuus työtunneissa

Toimiva Työkalu

Yhteistyökumppaneiden kertomaa