Tiedolla työttömyyden kukistamiseen

Forssan kaupunki panostaa työllisyyden parantamisessa asiakkaiden henkilökohtaiseen tukemiseen ja tiedonkulkuun. Ajantasainen tieto on helposti kaikkien työllistämisen osapuolten ulottuvilla.

Forssan kaupungintyöllisyyspalveluissa seurtaan maailman muutoksia ja ennakoidaan tulevaa. Forssa uskoo työllistämisessä henkilökohtaiseen palveluun ja tiedolla johtamiseen. Kaupungin työllisyyspalvelut yhdistää työnhakijoita ja työnantajia sekä
tarjoaa konkreettisiin toimiin päätyvän palveluväylän.

Työllistämisen tehostamiseen ja asiakasohjaukseen Forssan kaupunki käyttää Walmu-asiakashallintajärjestelmää, joka kokoaa työllistämisen kaikki osapuolet työnhakija mukaan lukien saman ohjelmiston alle.

Aina tilanteen tasalla

Forssan kaupunki otti Walmun käyttöön keväällä 2017, ja siitä on kehittynyt päätyöväline kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasohjaukseen. Walmu takaa sen, että kaikilla on käytettävissä ajantasainen tieto työnhakijan tilanteesta.

– Ennen Walmua meillä ei ollut kunnollista henkilöasiakkaiden tietojärjestelmää, joka tukisi asiakastiedon käsittelyä ja hyödyntämistä asiakassuunnittelussa ja -arvioinnissa, kertoo Forssan kaupungin työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen.

Leskisen mukaan Walmu helpottaa myös kaupungin työllisyyspalvelujen raportointia, auttaa tilannekuvan hahmottamisessa sekä tulosten seurannassa.

– Walmuun olemme pystyneet rakentamaan tuloksellista seurantaa, jossa voidaan tarkastella asiakkaiden etenemistä ja asiakkuuden kestoa.

Myös ohjaajien ja eri työpajojen asiakasprofiilit ja -määrät sekä tapahtumat ja kehityksen suunnat ovat seurattavissa Walmu-järjestelmässä.

Samalla vuorovaikutus asiakkaan ja ohjaajan välillä on vahvistunut.

Forssan kaupungin työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen on havainnut, että asiakasymmärrys ja tiedolla johtaminen tukevat työllistämistä.

Muuntuu tarpeen mukaan

Jaakko Leskinen pitää etuna myös sitä,
että Forssan kaupunki on päässyt mukaan kehittämään Walmua, jotta se sopii kaupungin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Järjestelmää on kehitetty ja toiminnallisuuksia lisätty muun muassa Forssan antaman palautteen perusteella.

Tässäkin Forssan kaupunki on ollut edelläkävijä.

– Forssa on ollut meille äärimmäisen hieno yhteistyökumppani, Walmun toimitusjohtaja Pasi Heikkinen kehuu. Rakennamme Walmua yhdessä, asiakkaita kuunnellen.

Yhteiskehittämistä jatketaan ensi vuoden alkupuolella julkaistavaan Walmun uuteen versioon, jossa on panostettu muun muassa työnhakijan henkilökohtaisen polun seurantaan.

Tieto on tie onnistumisiin

Tärkeimpänä valttina Jaakko Leskinen pitää sitä, että Walmu lisää asiakasymmärrystä ja sitä kautta tukee onnistumista asiakkaiden auttamiseksi.

Toinen valtti on tiedolla johtaminen, jonka rooli kasvaa Leskisen mukaan yhä tärkeämmäksi, monesti juuri taloudellisen niukkuuden ja talousarvioiden puristuksessa

– Toimintaa täytyy pystyä suuntaamaan yhä tarkemmin, jotta eurot riittävät. Sitä varten pitää olla välineet kunnossa.

Laske Walmun tuottama hyöty

Jopa 30 % työllisyyspalveluiden asiakkaista jatkosijoittui opiskeluun ja työelämään.