Turvallisuus

- Toimintaamme ohjaa tietoturvan parhaat käytännöt

- Asiakastietojen suojaus

- Järjestelmän palvelin sijaitsee Suomessa, korkeimman turvaluokituksen palvelinsalissa. Tiedon suojaus hajautettu.       - Varmuuskopiointi päivittäin. Käyttövarmuus osoitettu käytännössä.

- Automaattiset kontrollit

- Käyttöoikeudet rajattu roolien mukaan. Vahinkojen mahdollisuus minimoitu. Automaattiset kontrollit estävät virheellisten tietojen syötön.

- Tapahtumien jäljitettävyys

- Kaikki tapahtumat jäljitettävissä lokitietojen perusteella.

- Tietoturvatuki

- Seuraamme tietoturvauhkia ja päivitämme järjestelmää jatkuvasti. Ohjaamme organisaatioita tietoturvansa kehittämisessä.